Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну

Положення про громадську раду


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКУ РАДУ

при Козівській районній державній адміністрації

 

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Козівській районній державній адміністрації (далі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який діє при Козівській районній державній адміністрації (далі Козівська РДА).

1.2. Метою діяльності громадської ради є забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами з питань, а саме:

  - здійснення громадського контролю за діяльністю Козівської РДА;

  - розширення можливостей участі громадськості у процесах прийняття важливих рішень, сприяння проведенню консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики;

- налагодження ефективної взаємодії Козівської РДА з громадськістю;

- налагодження ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС) району.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами  Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду при Козівській РДА, розробленим на основі Постанови КМУ №996 від 3 листопада 2010 р. “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

Положення про Громадську раду погоджується з Козівською РДА та схвалюється на її засіданні.

 

2. Основні завдання Громадської ради є:

2.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю Козівської РДА та інших органів виконавчої влади України;

2.3. Сприяння врахуванню Козівською РДА громадської думки під час формування та реалізації державної політики, у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються місцевого розвитку;

2.4. Участь у формуванні і реалізації державної політики та підтримка громадських ініціатив щодо цього процесу в Україні в цілому, і в Козівському районі зокрема;

            2.5. Сприяння процесам дотримання прав громадян та створенню належних умов для діяльності ІГС, громадських організацій (та їхніх об’єднань) в Козівському районі;

2.6. Сприяння заходам просвіти та освіти місцевого населення Козівського району в інтересах місцевого розвитку;

2.7. Сприяння обміну інформацією між Урядом України, іншими центральними органами державної влади, Козівською РДА, органами місцевого самоврядування та громадськістю.

 

3. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

3.1. Готує та подає Козівській РДА пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю за попередньо визначеною темою, із зазначенням переліку питань, форматів, термінів, порядку оприлюднення інформації про проведення громадських консультацій і врахування їх результатів, а також здійснює моніторинг виконання цього плану;

3.2. Готує та подає Козівській РДА пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю;

3.3. Подає Козівській РДА та іншим органам державної влади Тернопільської області обов'язкові для розгляду пропозиції з питань щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики, удосконалення роботи органу;

3.4.  Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу  діяльності Козівській РДА та інших органів виконавчої влади, а також громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

3.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.6. Інформує громадськість, зокрема через Веб-портал Козівської РДА та в інший прийнятний спосіб, засоби масової інформації (далі ЗМІ) про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

3.7. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. Строк оприлюднення звіту – 10 січня наступного за звітним року;

3.8. Подає до Козівської РДА, органів місцевого самоврядування та інших органів державної влади Козівського району узагальнені інформаційні рекомендації та пропозиції а також запити з питань місцевого розвитку;

3.9. Ініціює, організовує спільно із Козівською РДА, або спільно із замовником проекту, та може проводити громадські слухання, громадські обговорення, круглі столи, семінари та інші публічні заходи для обговорення актуальних питань місцевого розвитку чи адміністративно-територіальної одиниці з питань державної політики, місцевого розвитку в районі;

3.10. Розглядає скарги, отримані від ІГС щодо порушення процедур консультацій з громадськістю, надання інформації, і подає їх до керівництва Козівської РДА, а при необхідності і до центральних органів державної влади;

3.11. Збирає, узагальнює та подає Козівській РДА інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення в регіоні (районі, населеному пункті);

3.12. Проводить засідання Громадської ради, ініціює спільні засідання з іншими органами виконавчої влади та бере у них участь;

3.13. Співпрацює з громадськими радами при інших органах виконавчої влади Козівського району та громадськими організаціями та об'єднаннями району, які не є членами Громадської ради при Козівській РДА;

3.14. Сприяє проведенню всеукраїнських, регіональних та місцевих громадських кампаній, акцій та спільних дій ІГС.

 

4. Громадська Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

4.1 Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

4.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх особистою згодою);

4.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи з питань, що стосуються місцевого розвитку;

4.4. Отримувати в установленому порядку від Козівської РДА та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

4.5. Отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань місцевого розвитку, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

 

5. Членство в Громадській раді

5.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських організацій, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства, скорочено - ІГС).

5.2. Членами Громадської можуть бути представники:

- зареєстрованих місцевими органами Міністерства юстиції України ІГС ;

- легалізованих місцевими органами Міністерства юстиції України шляхом повідомлення ІГС.

5.3. Інші громадські організації та об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі та робочі групи, представники громадських рад при органах виконавчої влади України, інших органах державної влади, громадяни України, можуть брати участь у засіданнях Громадської ради як спостерігачі.

5.4. Кожна організація або їх об’єднання має у Громадській раді один голос. До складу громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного ІГС. Членство в громадській раді є індивідуальним.

5.5. Повноваження представника засвідчуються листом організації чи об’єднання – члена.

5.6. Члени Громадської ради мають право:

- доступу в установленому порядку до приміщень Козівської РДА;

- бути присутніми на правах учасників на засіданнях колегії Козівської РДА;

- бути делегованими, за рішенням ГР при Козівській РДА, на правах учасників на засіданнях постійних комісії органів місцевого самоврядування усіх рівнів, інших засіданнях та зборах, які стосуватимуться питань місцевого розвитку.

 

6. Голова Громадської ради

6.1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

6.2. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом відкритого голосування. Заступник виконує обов’язки голови у випадку його відсутності і за його доручення.

6.3. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу.

6.4. Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.

6.5. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність Громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені Громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях колегії Козівської РДА.

6.6. Функції секретаря Громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Козівської РДА, який не є членом Громадської ради або інша особа із числа членів Громадської ради при Козівській РДА.

 

7. Порядок вступу та виходу із Громадської ради

7.1. Громадська рада відкрита для приєднання існуючих чи новостворених ІГС у встановленому цим Положенням порядку, у відповідності до пп. 5.1 і 5.2.

7.2. Оформлення членства в Громадській раді здійснюється після надання Голові Громадської ради:

- листа-заяви організації чи об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи про наміри вступу до Громадської Ради, із зазначенням особи, яка буде представляти інтереси організації (об’єднання) в Громадській раді;

- копії статуту, свідоцтва про реєстрацію організації, переліку місцевих осередків (для зареєстрованих організацій – юридичних осіб); Декларації про заснування, Положення про діяльність;

- інформації про історію організації чи об’єднання – спілки, асоціації, коаліції, мережі чи робочої групи та результати їхньої діяльності за останній рік, яка надається Голові Громадської ради в електронному вигляді, не пізніше, ніж за 7 днів до терміну проведення чергового засідання ради;

- біографічної довідки делегованого представника ІГС.

7.3. Вступ представника ІГС до Громадської ради при Козівській РДА здійснюється шляхом подання до Громадської ради письмової заяви та документів, у відповідності з вимогами цього Положення. Заява виголошується Головою Громадської ради або її представником на черговому засіданні Громадської ради.

7.4. Членство в Громадській раді припиняється на підставі:

- повідомлення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- письмової заяви від організації чи об’єднання;

- скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради.

7.5. Представник ІГС може бути виключений з Громадської ради за грубе порушення цього Положення або за діяльність, яка завдала шкоди суспільному іміджу Громадської ради двома третинами голосів присутніх на засіданні.

7.6. Представник ІГС автоматично припиняють членство у Громадській раді при Козівської РДА, якщо він без поважної причини більше, ніж тричі підряд не був присутній на чергових засіданнях Громадської ради.

7.7. Відновлення членства у Громадській раді відбувається у відповідності до цього Положення, згідно з пп. 7.2 і 7.3.

7.8. Козівська РДА оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб Протокол установчих зборів та відомості про склад Громадської ради.

7.9. Голова Козівської РДА затверджує перелік (список) членських організацій та громадських об’єднань, представлених у Громадській раді.

 

8. Організаційні засади діяльності Громадської ради

8.1. Принципами діяльності Громадської ради є: добровільність, рівноправність членів, самоврядування, прозорість.

8.2.Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи.

8.3. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал.

8.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. На засіданні присутній голова Козівської РДА або його заступники, уповноважений представник Козівської РДА (за посадовою інструкцією), який регулярно забезпечує представництво в Громадській раді інтересів Козівської РДА.

8.5. Позачергові засідання можуть скликатися за ініціативи Козівської РДА або за поданням не менше як 3-х організацій-членів Громадської ради.

8.6. Порядок денний зборів Громадської ради формується на основі попередньо поданих пропозицій і може бути змінений більшістю учасників зборів. Пропозиції до наступних зборів подаються Голові Громадської ради не пізніше, ніж за 5 днів до проведення засідання.

8.7. Питання порядку денного виноситься на обговорення в разі дотримання регламенту підготовки, а саме, наявності: короткої інформації про зміст питання;  обґрунтування; проекту рішень.

8.8. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

8.9. Регламент кожного засідання визначається членами Громадської ради безпосередньо на засіданні.

8.10. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо воно приймається голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

8.11. Рішення Громадської ради мають дорадчо-консультативний характер для Козівської РДА та інших органів державної влади та місцевого самоврядування Козівського району, але є обов'язковими для розгляду ними.

8.12. Оформлений у термін 5 робочих днів протокол засідання Громадської ради надається керівництву Козівської РДА для його врахування у подальшій роботі. Через місяць Громадська рада заслуховує на своєму черговому засіданні представника Козівської РДА щодо врахування рекомендацій та пропозицій Громадської ради. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

8.13. Громадська рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Козівської РДА та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

8.14. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням і нумерацією, на якому здійснюються всі офіційні подання від Громадської ради.

8.15. Забезпечення Громадської ради та її робочих органів приміщеннями, засобами зв'язку, комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, створення необхідних умов для роботи і проведення засідань здійснює Козівська РДА.

8.16. Члени Громадської ради зобов'язані:

- узгоджувати зі зборами Громадської ради свої дії, які виконуються від імені Громадської ради та отримувати від зборів повноваження на виконання зазначених дій;

- виконувати рішення Громадської ради, в яких вони зазначені виконавцями.

8.17. Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

8.18. Звіт Громадської ради оприлюднюється щорічно за один календарний рік.

 

9. Формування складу Громадської ради

            9.1. Для формування складу Громадської ради при Козівській РДА утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю ІГС.

            9.2.Якщо при органі вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

9.3. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та представники ДЕІ в області.

9.4. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

            9.5.  Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

- рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника ІГС;

- копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС;

- інформація про результати діяльності ІГС за період останніх двох років.

9.6. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

            9.7. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Козівській РДА до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

9.8. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9.9. Орган затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

 

10. Саморозпуск Громадської ради

10.1. Громадська рада припиняє свою діяльність при письмовій відмові 2/3 її членів брати участь у її діяльності.

10.2. Інформаційне повідомлення про саморозпуск готує Голова Громадської ради та передає голові Козівської РДА. Його розміщують на офіційному веб-сайті Козівської РДА та в інший прийнятний спосіб.

 

11. Прикінцеві положення

11.1. Це Положення може бути доповнене чи змінене за рішенням більшості членів Громадської ради.

11.2. Зміни у Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві або представниками ІГС, обговорюються та затверджуються на одному із засідань Громадської ради при Козівській РДА.
Анонси подій

Інформаційні послуги