Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

https://nads.gov.ua/

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

Регламент центру


ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови

Козівської районної

державної адміністрації

від_______________№___

 

Регламент

центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації

 

1.Загальні положення.

1.1. Регламент центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації (далі – регламент) встановлює порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації; визначає діяльність працівників - учасників центру; порядок їх взаємодії із одержувачами адміністративних послуг; координацію діяльності служб в рамках центру; організацію документообігу та порядок здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.

1.3. Основними принципами роботи центру надання адміністративних послуг є:

- принцип «орієнтації на замовника» – формування ефективної системи взаємодії працівників - учасників центру із замовниками та забезпечення функціонування постійно діючої системи інформаційного забезпечення мешканців Козівського району;

- принцип «найменшої дії» – максимальне спрощення організації та технології надання адміністративних послуг (мінімально можливі витрати трудових, матеріальних, часових  ресурсів тощо).

1.4. Режим роботи центру надання адміністративних послуг:

Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше ніж шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

1.5. До складу центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації входять:

- служба у справах дітей Козівської районної державної адміністрації;

-  відділ у справах сім»ї та молоді райдержадміністрації

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

- Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області

- Козівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області

- Управління ветеринарної медицини в Козівському районі

- Козівський районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області

Також у роботі центру можуть брати участь представники підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких замовник не може провадити свою діяльність.

1.6. Послуги центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації надаються замовникам без справляння за них плати. Оплата за підготовку та надання платних адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. Організація роботи центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації

2.1. Основним завданням центру є:

- надання консультацій та роз’яснень замовникам щодо порядку отримання тих чи інших адміністративних послуг;

- надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

-  прийняття цих документів;

- їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженому вирішувати питання по суті;

- забезпечення чіткого контролю за термінами виконання документів;

- видача результату розгляду адміністративної послуги;

- забезпечення організації документообігу в  адміністративних органах з питань надання адміністративних послуг у Козівському районі.

2.2. Організація та координація роботи центру надання адміністративних послуг покладається на директора центру.

 

2.3. Директор центру надання адміністративних послуг за посадою є  - державний адміністратор – директор центру надання адміністративних послуг Козівської районної державної адміністрації

2.4. Директор центру в межах своєї компетенції:

- здійснює поточне керівництво діяльністю центру та роботою його працівників;

- вносить пропозиції голові  Козівської районної державної адміністрації щодо структури, кадрового складу, технічного оснащення, кошторису витрат центру;

- пропонує та корегує графік роботи центру;

- забезпечує взаємодію  адміністративних органів;

- організовує інформаційне забезпечення центру, зокрема, визначає час проведення інформаційних заходів, організовує роботу зі ЗМІ;

- розглядає скарги замовників на діяльність адміністратора центру, а також скарги, зауваження й пропозиції щодо функціонування центру;

- вносить пропозиції голові Козівської районної державної адміністрації, керівникам адміністративних органів центру щодо притягнення до відповідальності виконавців надання адміністративних послуг.

2.5. Прийом вхідних пакетів документів та видача вихідних пакетів документів здійснюється виключно в центрі.

2.6. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги керівник адміністративного органу вносить зміни у відповідні інформаційні, технологічні картки.

2.7. У приміщенні центру на доступному для огляду місці розміщується повна і вичерпна інформація про порядок отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»: режим роботи центру, графік прийому в центрі  та перелік адміністративних послуг, які надаються  в  центрі.

3. Функції, права і обов’язки працівників центру:

3.1. Працівники забезпечують:

- консультування замовників;

- прийняття від замовників вхідних пакетів документів;

- надання вихідних пакетів документів;

- підготовку пропозицій адміністративним органам та їх посадовим особам з метою реалізації основних принципів державної політики з питань вдосконалення надання адміністративних послуг.

3.2. Основними завданнями працівників центру є:

- надання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративної послуги;

- прийняття документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрація, формування вхідного пакету та його передача відповідним адміністративним  органам;

- видача результату розгляду адміністративної послуги;

- забезпечення взаємодії  адміністративних органів та ведення документообігу;

- контроль за додержанням посадовими особами адміністративних органів строків розгляду та видачі результату розгляду адміністративної послуги;

- інформування посадової особи, якій він підпорядковується, про порушення вимог законодавства з питань функціонування центру.

4. Робота з вхідним пакетом документів:

4.1. Адміністратор після отримання вхідного пакету здійснює запис у журналі обліку реєстрації заяв для отримання адміністративних послуг та формує адміністративну справу.

4.2. Адміністратор забезпечує передачу адміністративної справи до адміністративних органів  та контролює своєчасне надання адміністративної послуги.

4.3. Підставою для відмови у реєстрації вхідного пакету є:

- подання замовником документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, не в повному обсязі;

- виявлення у документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;

- інші вимоги, передбачені чинним законодавством.

4.4. У разі виявлення ситуації, що унеможливлює здійснення адміністративної процедури через неповноту або суперечливість наданої заявником інформації, робота зі здійснення адміністративних процедур призупиняється до отримання повної та точної інформації. В цьому разі протягом трьох днів  адміністративний орган забезпечує підготовку письмової відмови заявнику з вимогою щодо усунення виявлених недоліків, яка передається працівнику центру.

4.5. Відмова у наданні адміністративної послуги долучається до справи та робиться відповідна відмітка у журналі обліку реєстрації заяв для отримання адміністративних послуг.

4.6. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, заявник повторно подає вхідний пакет у порядку, передбаченому розділом 4 Регламенту.

4.7. Повторний розгляд документів здійснюється службою у строк, встановлений законодавством.

4.8. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної послуги з тих самих причин, що стали підставою для попередньої відмови у його видачі (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

4.9. Вхідний пакет розглядається в порядку та у терміни, визначені чинним законодавством, інформаційними та технологічними картками.

5. Видача вихідного пакету.

5.1. Вихідний пакет включає результат розгляду адміністративної послуги, відмову у наданні адміністративної послуги чи дублікат результату розгляду адміністративної послуги та документи, подані замовником у складі вхідного пакету, якщо дане передбачено чинним законодавством.

5.2. Не пізніше ніж за один робочий день, що передує терміну, визначеному чинним законодавством для надання конкретної адміністративної процедури, працівник адміністративного органу передає сформований вихідний пакет адміністратору (у разі відмови - лист з обґрунтуванням причин невиконання або неможливості виконання адміністративної послуги).

5.3. Не пізніше наступного робочого дня після отримання вихідного пакету адміністратор повідомляє замовника.

5.4. Вихідні пакети зберігаються в приміщенні центру до моменту їх отримання замовниками.

5.5.Вихідний пакет видається замовнику адміністратором після подання документів, що посвідчують особу.

5.6.Замовник спільно з адміністратором перевіряє відповідність вихідного пакету своїй заявці, після чого замовник ставить підпис в журналі обліку/реєстрації заяв та документів.

 

Перший заступник голови                                                    

районної державної адміністрації                                         П.М.Смишнюк

 

 
Анонси подій

Інформаційні послуги